కెమేరాలో రికార్డు అయిన శివుని మహాద్భుతం..శివలింగాన్ని ముట్టుకోగానే మెరుపులు..వణికిపోతున్న గ్రామం

November 15, 2018 hareesh 0

కెమేరాలో రికార్డు అయిన శివుని మహాద్భుతం..శివలింగాన్ని ముట్టుకోగానే మెరుపులు..వణికిపోతున్న గ్రామం health, healthandwellness, jagbani, health+, punjabkesaristudios, punjabkesari